Strona główna
O firmie
Podejście modułowe DOR
Szkolenia
Doradztwo
Konsulting
Badania
Kontakt
Dor-Ekspert
Doskonalenie Organizacja Rozwój
Strona główna

Szanowni Państwo!

Pragniemy w niniejszym opracowaniu przedstawić katalog usług oferowanych przez Dor-Ekspert sp. z o.o. oraz zaprezentować podstawowe informacje dotyczące spółki.

Dor-Ekspert spółka z o.o. jest firmą doradczą założoną w 1990 roku, utworzoną przez pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Spółka współpracuje z wysokiej klasy specjalistami z dziedzin organizacji i zarządzania, finansów, analizy ekonomicznej, marketingu, prawa handlowego i gospodarczego, a także specjalistów branżowych .

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349190 a także od dnia 14.09.1992r. zarejestrowana jest przez Kuratora Oświaty w Krakowie w ewidencji placówek oświatowych pod numerem 59.

Spółka zajmuje się zarówno działalnością doradczą świadcząc usługi w zakresie indywidualnego doradztwa dla menadżerów (w tym coaching, mentoring), procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw  (reingeniering, benchmarking) a także wykonywaniem zleconych badań otoczenia (organizacyjne, finansowe, rynkowe) oraz prowadzeniem szkoleń (w tym zarządzenie ogólne, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem, polityka wynagrodzeń)

Liczymy, że prezentowane informacje pomogą Państwu w nawiązaniu współpracy


Łącząc wyrazy szacunku


Zarząd Dor-Ekspert sp. z o.o.


 
Strona głównaO firmiePodejście modułowe DORSzkoleniaDoradztwoKonsultingBadaniaKontakt
Dor-Ekspert sp. z o.o.